Hvem ?

Tid og Mål

• Nutid »

Fortid og fremtid har stor opmærksomhed, men nutid er den tid der betyder mest, det er lige nu du bestemmer din fremtid ! 

• Du bestemmer »

Er der noget du ikke er tilfreds med, har du 3 valgmuligheder:

du kan prøve at lave det om, du kan finde dig i det eller du kan vælge at gøre noget helt andet.

Det er dig der bestemmer !

Ikke at vælge er også et valg !

• Sæt Mål »

Sigt efter månen !

Selv, hvis du rammer

ved siden af,

lander du mellem stjernerne


(tekst på tænkebænk Stevns)

Naturvejleder på Stevns

noergaard-stevns.dk 

Hvem ?

Kirsten og Peer Nørgaard

I 1973 flyttede familien Nørgaard til Stevns - det var vel egentlig ret tilfældigt, at det netop blev Stevns - men det har haft afgørende betydning for hele familiens indstilling og liv. Dengang var vi 2 - nu er vi + 3 børn + 6 børnebørn + svigerbørn.


Kirsten har været lærer i 36 år, først på Store Heddinge Skole og sidst på Erikstrupskolen.


Efter godt 20 år som lærer på Boestofteskolen og godt 16 år som naturvejleder på Stevns Natur Center, har Peer et stort kendskab til Stevns natur og kultur.

Vi er begge gået på pension nu.

Stevnsbo bliver vi aldrig - det skal man være født til, men vi har det rigtig godt med

selv at have valgt at bo og at blive boende på Stevns.

Kirsten

For Kirsten er det haven, børn og børnebørn og spændende og sund mad, der har den største interesse. Kirsten vil helst ikke glip af sin morgencykeltur, der næsten altid bringer hende til et nyttigt mål - et bestemt svampested, et bestemt frugttræ, indkøb eller svømmehallen - og selvfølgelig også helst en gåtur. Næsten hver morgen går turen på cykel til Svømmehallen i Store Heddinge.

Peer

Miljø og natur

har altid været højt prioriterede interesseområder. Engagement i kampen mod atomkraft på Stevns førte bl.a. til aktiv brug af sol og (tidligere) vind.

Samspillet mellem natur og kultur, økølogisk harmoni og bæredygtige beslutninger optager mig meget, men kører også i bil og rejser nu og da på flyrejser for at lære om og opleve andre kulturer.

 

SEAS-NVE repræsentantskab

Jeg blev valgt ind i repræsentantskabet i 2008 med 993 stemmer. Da jeg var på valg igen i 2010, blev der desværre ikke valg her på Stevns, fordi der kun var de 4 opstillede, der skulle vælges.

Ved valget her i 2014, fik jeg 509 stemmer. Kun Gina Øbakke med sine 590 stemmer, fik flere.

Som medlem af repræsentantskabet er jeg med til at repræsentere SEAS-NVE i lokalsamfundet - Stevns. Samtidig er jeg bindeled mellem andelshaverne og SEAS-NVE.

Jeg vil fortsætte med at presse på at alternativ energi - også sol-energi, kan få en naturlig plads i energiforsyningen.

Peer

har været/ er aktiv i:

Energioplysningsgruppen-Stevns, OOA, DN, OVE, Coalition Clean Baltic, Unesco Baltic Sea Project, Lyderslev Borgerforening, Lyderslev Vindmølle I/S, Jordens Dag, Naturvejlederforeningen, Grøn Hverdag, SEAS-NVE repræsen-tantskab, IT-frivillig for Ældresagen Store Heddinge, oplev Stevns, Venligboerne Stevns, Rødvig Lokal Information

Gennemfører stadig guidede ture på Stevns og holder foredrag om Stevns og Stevns Klint


Læs evt:

Møllen ved havet af Niels E Nielsen

så ved du hvorfor !


Niels E Nielsen boede i Sigerslev og jeg har kørt forbi møllen og skomagerens hus hver dag i mere end 16 år.

Skyer har altid fascineret mig.

Copyright © All Rights Reserved